Ini Hasil Lengkap Lomba PS P/KB se-Rayon Tomohon

Baitani Matani                     82.55

Baitel Kamasi                       82.45

Bukit Sion Rurukan           81.95

Nazareth Matani                81.85

Pniel Kakaskasen                81.65

Baitel Kakaskasen               81.50

Maranatha Kakaskasen    81.40

Eben Haezer Woloan        81.35

Eben Haezer Kakaskasen 81.00

Imanuel Tara Tara              80.90

Imanuel Walian                  80.85

Golgota Tondangow         80.80

Baca Juga:
1 of 1.940

Elim Kolongan                     80.10

Gloria Tara Tara                  80.05

Elim Pinaras                         79.87

Bukit Moria Rurukan         79.77

Petra Kinilow                       78.50

Bukit Zaitun Kumelembuai 77.50

Maranatha Paslaten          77.35

Solafide Tinoor                   77.25

Kuranga Talete II                77.00

Markus Kinilow                   76.66

Nimahesaan Pinaras          76.45

Siloam Tara Tara                76.30

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.